Home
Contact
Account Setting
Siet Rss
Me in Twitter
Me in Youtube
Me in Facebook

Gallery Large Show

Print
Share in The Twitter
Share in The Facebook
Like: [0]
April Fri 25, 2014

استادیوم فوتبال بشیکتاش ترکیه

من به عنوان شبیه ساز و انیماتور این پروژه برای شرکت IZ INSAAT ترکیه این تصاویر سه بعدی را شبیه سازی کردم. تکیه کار بر نحوه اجرای سقف است. انیمیشن این کار نیز تهیه کردم که قرار است از تلویزیون کشور ترکیه پخش شود (احتمالا در زمان مطالعه این مطلب، پخش شده باشد).

انیمیشن این کار در حضور من برای رئیس باشگاه به نمایش درآمد.

سه بعدی، بیرونی، داخلی، رندر، استادیوم، ترکیه، استانبول، بشیکتاش، iz insaat

Back - Top