Home
Contact
Account Setting
Siet Rss
Me in Twitter
Me in Youtube
Me in Facebook

Stories / خاطره ها

Print
Share in The Twitter
Share in The Facebook
Like: [3]
May Sun 20, 2018

27 فروردین 93 بود که برای یک هفته جهت دید و بازدید سال جدید به ایران بازگشتم. از آن موقع 4 سال میگذرد و من هنوز ایرانم! به دانشگاه رفتم تا تحصیلات آکادمی خود را ادامه دهم و زمینه ادامه تحصیل در مدارج بالاتر در خارج از کشور را فراهم آورم. از بد یا خوب روزگار، دانشگاه آنگونه که گمانش داشتم نبود لذا با تغییراتی، کلاس خود را عوض کردم که موجب شد تا شامل خاطره‌هایی شیرینی شود. در این میان با دوستانی آشنا شدم و گروهی تشکیل شد. کسانی که حضورشان مهر است. گروهی که لحظه به لحظه اش برایم خاطره ای شیرین است. در کنار یکدیگر توانتسیم کارهای متعددی را به بهترین نحو انجام داده و کارهای خوبی پیش رو داشته باشیم. آشناییت با ایشان برای من ارزشمند است.  کسی چه میداند در آینده این جمع، چه کارهایی انجام خواهد داد؟! شاید کارهایی بزرگ!

 

Back - Top