Home
Contact
Account Setting
Siet Rss
Me in Twitter
Me in Youtube
Me in Facebook

Stories / گاه نوشته

Print
Share in The Twitter
Share in The Facebook
Like: [2]
July Sat 14, 2018

یکی از چیزهایی که در زمان حضورم در ایران آموخنم این است "هر فرشته ای دختر است اما هر دختری، فرشته نیست". این را به چشم دیدم. شاید حتی مهم ترین چیزی که آموختم در زمان ایران بودنم، همین بوده. چیز کمی نیست. می تواند زندگی ای را آباد یا نابود کند.

دختر، همان فرشتگانی که دخترند و نه وسیله و ابزار، دختر یعنی نجابت و زیبایی. دختر یعنی وقار و ادب. گویی هرجا که دختری است، آنجا زیبایی و طراوت است. انگار هر وقت خدا بخواهد پسری را عاقبت بخیر کند، به او چنین دختری هدیه می دهد. و این دختر را باید بر روی دیده گذاشت و تمام ثروت عالم را به پایش ریخت. چه شکوهی دارد، باید مانند پرنسس ها، در بالای سر نشاندش. دختر، سرمنشا عشق است و چه چیزی در این هستی بالاتر از عشق؟

میگویند وقتی خدا عاشق خودش شد، دختر را آفرید تا نمادی از زیبایی اش باشد. چشمان دختر، دنیای آرامش است. چشمان دختر، مقدس است. چشمان معشوق، مقدس است و معشوق، یعنی دختر، یعنی تو... یعنی چشمان نجیب و سبز تو...

و عاشق یعنی پسری که شایسته ی چنان دختری است. و شاید شایسته نبوده و منتی بر سرش روا داشته اند.  چقدر این چشمان زلالند. چقدر فضایی که دختر در آن نفس می کشد، معطر است. گیسوانش، پیچ در پیچ، گویی جان عاشق را میگیرد و به عرش می برد. دختر یعنی متانت، یعنی نجابت، یعنی وقار، یعنی ادب، یعنی حرمت، یعنی وفا، یعنی زیبایی، یعنی تو...

چه ثروتی بالاتر از تو؟ چه موهبتی شیرین تر از تو؟ چه عاقبتی خوش تر از وجود تو؟ وجود درخشانت، همه ی تاریکی ها را دزدید. و این مزد توکل است و حرمت. و چقدر قانون جالبی دارد این دنیا، عاشق نصیب معشوق می شود و هوس باز، نصیبش هوس بازی است و عمری حسرت. حسرتی که دیر به سراغش می آید اما تا آخر عمر، گلویش را میفشارد. عشق منحصر بفردترین تجربه دنیاست. تنها یکبار نصیب می شود. عشق یعنی تو...

دختر یعنی شعر، یعنی غزل، یعنی ترانه. گوهری است ارزشمند که خدا به شایستگانش جایزه می دهد... یعنی زیباترین تقدیر، یعنی تو، برای من.

روز دختر، بر تمام دختران نجیب و باوقار و پاک صورت و پاک سیرت، مبارک.

Back - Top