پروژه مسکونی “خانه مخملی” به مرحله ی اجرای سقف همکف رسید. این پروژه، در شهر یزد در حال اجراست. برای مطالعه بیشتر به صفحه ویژه این پروژه در لینک زیر مراجعه نمایید:

پروژه معماری منزل مسکونی “خانه مخملی” – مهندس معمار: محمد ساعتچی – محل پروژه: یزد