طرح اینجانب برای طراحی یکدستگاه مجتمع مسکونی لاکچری در جزیره مایورکای اسپانیا انتخاب شد. پس از تایید اولیه فاز 0 طرح، فاز 1 نیز طراحی شد و به تایید کارفرما و شرکت مجری قرار گرفت. در حال حاضر ارائه تصویر کامل به جهت حفظ محرمانگی طرح قابل ارائه نیست و تنها این پیش نمایش که شاکله ای از کار است، قابل ارائه می باشد.

پروژه در منطقه ای توریستی ویژه توریست های مرفه اروپایی قرار داد و در زمینی به متراژ 1500 مترمربع و در 17 واحد مسکونی شامل سه طبقه رو و یک طبقه زیرزمین طراحی شده است.  در این کار، معماری سبز و معماری پایدار مورد توجه قرار گرفته به شکلی که در تمامی بخش ها به زاویه تابش نور خورشید و وزش باد و موارد طبیعی دیگر توجه ویژه شده است.

طرح اولیه مورد توجه معماران آلمانی و مالک زمین قرار گرفته است. شروع عملیات اجرایی این ساختمان، پس از اخذ مجوزهای لازم برای ساخت و ساز، شروع خواهد شد.