دسته: دسته بندی نشده

دلیل کم بودن فعالیت سایت
2019-12-12

ناگفته پیداست با راه اندازی نسخه جدید وب سایت، بسیاری از بخش ها، از جمله بخش "نوشته ها" تقریبا غیرفعال شده است. علت این موضوع، تغییرات عمده در برنامه های کاری اینجانب بوده و البته مشغله هایی که اجازه حضور نمیدهد. لازم دانستم ضمن پوزش، مراتب تشکر خود را...