دسته: معماری

اجرای سقف همکف پروژه خانه مخملی در یزد
2019-05-08

پروژه مسکونی "خانه مخملی" به مرحله ی اجرای سقف همکف رسید. این پروژه، در شهر یزد در حال اجراست. برای مطالعه بیشتر به صفحه ویژه این پروژه در لینک زیر مراجعه نمایید:پروژه معماری منزل مسکونی "خانه مخملی" - مهندس معمار: محمد ساعتچی - محل پروژه:...

انتخاب محمد ساعتچی به عنوان معمار مجتمع مسکونی در کشور اسپانیا
2019-05-05

طرح اینجانب برای طراحی یکدستگاه مجتمع مسکونی لاکچری در جزیره مایورکای اسپانیا انتخاب شد. پس از تایید اولیه فاز 0 طرح، فاز 1 نیز طراحی شد و به تایید کارفرما و شرکت مجری قرار گرفت. در حال حاضر ارائه تصویر کامل به جهت حفظ محرمانگی طرح قابل ارائه نیست و تنها...