دسته بندی پروژه: : کارهای سه بعدی

ساختمان تئاتر اشوغین آلمان

...

استادیوم فوتبال بشیکتاش ترکیه

...

مرمت ساختمان پلیس بشیکتاش استانبول ترکیه

...

مرمت ساختمان پلیس بشیکتاش استانبول

...

مرمت ساختمان بندگان استانبول ترکیه

...

برج های دوقلوی یزد

...

ویلا اوشان تهران

...

مجتمع آپارتمانی نظام مهندسی - 1385

...

سالن آمفی تئاتر

...