صفحه اول
تماس
تنظیمات اشتراک
خروجی RSS
من در توئیتر
من در یوتیوب
من در فیسبوک

پروژه های بزرگ

جدیدترین پروژه بزرگ من در سطح بین الملل که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
در این پروژه با استفاده از چند عکس به عنوان نمونه، ساختمان تئاتر بین الملل اشورین آلمان را بدون در اختیار داشتن ابعاد، شبیه سازی کردم.

پروژه های بزرگ

جدیدترین اخبار

جدیدترین نظرها