Ana Sayfa
İletişim Kur
Hesap Ayarları
RSS
Beni Twitter
Beni  Youtube
Beni Facebook

Filmler

آموزش ساخت پرده در 3dsmax به دو روش بسیار آسان

یکی از پرسش های رایج، نحوه ی ساخت پرده است. در اینجا دو روش ساده را آموزش داده ام. این آموزش به زبان فارسی است.


Baskı
Twitter Payı
Facebook Payı
Sevmek: [3]
خرداد چ 01, 1392

ساخت پرده و مواردی مانند آن در زمانی که بخواهیم واقع گرایانه و زیبا باشند، کمی سخت است و نیاز به دقت و حوصله دارد اما در معمول پروژه ها، پرداخت به این دقت کار بیهوده و نه چندان با اهمیتی است. کارآموزان و دوستان زیادی مرتب از من نحوه ساخت پرده را پرسیدند که در این آموزش، دو روش بسیار ساده را ارائه کرده ام. مواردی که توضیح داده شده، روش کلی است و پرداخت به جزئیات بر عهده هنر و حوصله و مهارت شماست.

این آموزش به زبان فارسی است.

Geri - Üst