page-header

محمد ساعتچی

معماری، شهرسازی، مرمت
دنیایی دیگر

فضای بی انتهای یک معمار

کارشناسی ارشد – مرمت میراث معماری

کارشناسی – مهندسی معماری

کارشناسی – مهندسی شهرسازی

کارشناسی – مهندسی فناوری اطلاعات

 

توضحیات بیشتر اضافه خواهد شد. سایت در دست طراحی است.

درباره محمد ساعتچی
حوزه فعالیت ها
یادگاری ماندگار
بعضی فعالیت ها
برای مطالعه بیشتر به صفحه رزومه مراجعه فرمایید

بیشتر بخوانید

شما می توانید بیشتر با ما آشنا شوید

بیشتر ببینید

قراری تعیین کنید

مرتب و آرام.

بیشتر ببینید

فعال در ایران و خارج از ایران

ما می توانیم در مورد برخی از ایده ها صحبت کنیم

بیشتر ببینید
به بالای صفحه بازگردید