نسخه جدید وب سایت راه اندازی شد. در این نسخه سعی شده است ضمن حفظ سادگی، حداکثر اطلاعات مفید در حداقل کلمات و صفحه ها، برای شما ارائه شود. با راه اندازی نسخه جدید، سعی خواهم نمود در فرصت هایی که دست می دهد، بیشتر بنویسم.
با تشکر از همراهی و صبوری شما.
محمد ساعتچی یزدی