دعوت به همکاری

از یک نفر خانم برای انجام امور اداری یک شرکت مهندسی معماری با شرایط زیر، دعوت به کار می شود:

  • آشنا به نرم افزارهای اداری
  • آشنا به اتوکد
  • دارای مدرک حداقل کارشناسی
  • دارای حسن معاشرت
  • ترجیحا آشنا به زبان انگلیسی
  • ترجیحا دارای سابقه کار

محل کار: شهرستان رامسر
درخواست خود را در دایرکت اینستاگرام به آدرس صفحه زیر ارسال نمایید:
msaatchi