Home
Contact
Account Setting
Siet Rss
Me in Twitter
Me in Youtube
Me in Facebook

Movies

آموزش ساخت پرده در 3dsmax به دو روش بسیار آسان

یکی از پرسش های رایج، نحوه ی ساخت پرده است. در اینجا دو روش ساده را آموزش داده ام. این آموزش به زبان فارسی است.


Print
Share in The Twitter
Share in The Facebook
Like: [3]
May Wed 22, 2013

ساخت پرده و مواردی مانند آن در زمانی که بخواهیم واقع گرایانه و زیبا باشند، کمی سخت است و نیاز به دقت و حوصله دارد اما در معمول پروژه ها، پرداخت به این دقت کار بیهوده و نه چندان با اهمیتی است. کارآموزان و دوستان زیادی مرتب از من نحوه ساخت پرده را پرسیدند که در این آموزش، دو روش بسیار ساده را ارائه کرده ام. مواردی که توضیح داده شده، روش کلی است و پرداخت به جزئیات بر عهده هنر و حوصله و مهارت شماست.

این آموزش به زبان فارسی است.

Back - Top

Movies

Newest Stories

Newest Comments